​​Finansijsko Računovodstvo

 Vođenje glavne knjige

 Vođenje analitičkih evidencija: kupaca, dobavljača, blagajne, tekućih računa, robe, materijala, lična primanja, osnovna sredstva

 Vođenje pomoćnih evidencija: Knjiga ulaznih faktura, knjiga izlaznih faktura, knjiga blagajne

 Obračun PDV-a, poreza na dohodak građana po ugovorima: o djelu, autorstvu, zakupu nepokretnosti, zakupu pokretnih stvari

 Obračun akcize

 Sastavljanje poreskih prijava i drugih obračuna

 Izvod otvorenih stavki kupaca, dobavljača

 Izvještaj analitičkih kartica na dan, za period

 Sastavljanje zaključnog lista i bruto bilansa na željeni datum

 Sastavljanje godišnjeg finansijskog izvještaja za mala i srednja pravna lica i preduzetnike

 Sastavljanje vanrednih finansijskih izveštaja: likvidacioni, bilans pripajanja, bilans spajanja, diobni bilansi, sastavljanje finansijskih izveštaja u svrhu dobijanja kredita od banaka

 Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave

 Obračun poreza na imovinu

 Sastavljanje godišnje prijave na dohodak građana

Osnovni paket

Predviđeno za firme koje očekuju osnovne knjigovodstvene usluge po najnižoj mogućoj cijeni. Paket je kreiran za mala preduzeća i primarno je usmeren ka smanjenju poreskih izdataka.

150-300 KM
/ mjesečno
  • Računovodstvo
  • Zarade