Mi Nudimo

Knjiženje poslovne dokumentacije u skladu sa:

Zakonom o računovodstvu, MSFI, Pravilnikom za mikro i druga pravna lica
Zakonom o porezu na dohodak građana
Ostalim zakonima, uredbama, pravilnicima i propisima koji regulišu Računovodstvo  
Vođenje analitičkih evidencija: registar OS, amortizacija na godišnjem nivou, kupci, dobavljači
Evidencija kredita i lizinga – uzimanje, otplata glavnice na rate, troškovi kamata.
Knjiženje KM i deviznih izvoda (platni promet)
Obračun zarada
Obračun poreza na dodatnu vrijednost, izrada i podnošenje PDV poreske prijave
 Obračun poreza na dobit preduzeća
 Obračun poreza na zakup pokretne i nepokretne imovine
Vođenje poreskih evidencija
Komunikacija sa nadležnim poreskim institucijama
Završni finansijski izveštaji: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans itd.

Vi dobijate

✓  Maksimalno smanjenje troškova
✓  Garancija na PDV obračun. 
✓  Završili smo fakultete za Finansije. Edukovani smo za ovaj posao
✓  Čak troje ovlašćenih računovođa. Najviši standardi u našoj branši
✓  Ogromno iskustvo. Više od 20 godina u Računovodstvu i Knjigovdstvu
✓  Koristimo najnoviju tehnologiju dostupnu u sferi Računovodstva