Poresko savjetovanje

PORESKA USKLAĐENOST

U vremenu u kojem živimo a koje karakteriše pored otežanih uslova poslovanja i gotovo svakodnevno mijenjanje poreskih propisa, skoro da nikada nije bilo teže osigurati usklađenost poslovanja sa poreskim i korporativnim propisima. Šta više, jako je važno s jedne strane zadovoljiti potrebe tekućeg poreskog zakonodavstva, a sa druge strane pronaći način za obračun i plaćanje najoptimalnijeg iznosa poreza.

KEYNES Računovodstvo vođenjem poslovnih knjiga – kroz pružanje knjigovodstvenih usluga sastavlja i generiše razne poreske obračune, poreske prijave, strogo vodeći računa o rokovima kako podnošenja poreskih prijava, tako i plaćanja poreza u tekućem poslovanju prvrednih subjekata.

Opšte načelo poreskog zakonodavstva je da poreski obveznici imaju pravo organizovati svoje poslove na način kako bi smanjili svoje poreske obveze, naravno sve u okvirima zakona. Našim savjetima pružamo mogućnost klijentima da budu potpuno informisani o svim poreskim aspektima tekućeg poslovanja, kao i da dođu do najoptimalnijih poreskih rješenja u skladu sa zakonima.

Osnovni paket

Predviđeno za firme koje očekuju osnovne knjigovodstvene usluge po najnižoj mogućoj cijeni. Paket je kreiran za mala preduzeća i primarno je usmeren ka smanjenju poreskih izdataka.

150-300 KM
/ mjesečno
  • Računovodstvo
  • Zarade