Robno-materijalno knjigovodstvo

Robno – materijalno knjigovodstvo u suštini predstavlja evidenciju i praćenje robe u veleprodaji i maloprodaji po vrsti, količini i vrijednosti. KEYNES knjigovodstvo svojim komitentima može da ponudi uslugu vođenja robno-materijalnog knjigovodstva na način koji je potpuno automatizovan i integrisan sa finansijskim računovodstvom.

Evidencijom robe po vrsti, količini i vrijednosti, komitentu je omogućeno konstantno praćenje i uvid u stanje zaliha robe, materijala. Robno materijalno knjigovodstvo podrazumijeva obračun nabavke robe (kalkulacija), prodaje robe (fakturisanje), kao i praćenje stanja zaliha. Izradom jednog dokumenta (npr.kalkulacija), vrši se istovremeno knjiženje u odgovarajuće knjige (KIF,KPR), formiranje lager liste , generisanje robne kartice posebno za svaki artikal, i vrši automatsko knjiženje u glavnu knjigu finansijskog knjigovodstva.

U robno – materijalnom knjigovodstvu vrše se sljedeće evidencije i knjiženja:

Uvozna kalkulacija

 Domaća kalkulacija

 Komisiona evidencija

 Definisanje zavisnih troškova

 Interne prenosnice

 Knjižno odobrenje

 Pripremne kalkulacije

 Nivelacije cijena

 Povrat robe

 Narudžbe

 Višak robe

 Sastavnice na ulazu

 Početno stanje

Računi

 Hijerarhijski prikaz (robna grupa, podgrupa)

 Ponovno knjiženje

 Račun i otpremnica

 Otpremnica

Interna otpremnica

 Račun usluga

 Račun interni

 Ponude

 Predračun

 Manjak robe

 Otpis

 Povrat od kupaca

 Knjižno odobrenje

 Automatsko kreiranje lagera na osnovu ulaznih i izlaznih dokumenata

 Robna kartica

 Uvid u rezervisane količine

POPIS

Automatsko generisanje popisnih listi prema:

Robnoj grupi

Šifri artikla

Poreskoj stopi

Šifrarniku

Priprema popisa – ispis popisnih listi:

Sa cijenama

Bez cijena

Sa PDV-om

CJENOVNIK

Priprema popisa – ispis popisnih listi:

 Definisanje cjenovnika po magacinima

Prema grupi partnera

Generisnje iz šifarnika

Osnovni paket

Predviđeno za firme koje očekuju osnovne knjigovodstvene usluge po najnižoj mogućoj cijeni. Paket je kreiran za mala preduzeća i primarno je usmeren ka smanjenju poreskih izdataka.

150-300 KM
/ mjesečno
  • Računovodstvo
  • Zarade